Cursuri Postuniversitare - Intrebari frecvente

   

                            Cursuri postuniversitare de abilitare psihopedagogica si metodica 

   

1. Care este cadrul legal in baza caruia se desfasoara pregatirea psihopedagogică?

Formarea initiala si continua pentru exercitarea profesiei didactice se desfasoara in baza Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 236, 237, 239, 240), a OUG nr. 49/2014 si a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică in vederea certificării competentelor pentru profesia didactica.

2. Cand se organizeaza cursurile posuniversitare de pregatire psihopedagogica si metodica?

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (D.P.P.D) din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti organizeaza, in fiecare an universitar, cursuri postuniversitare de pregatire psihopedagogica si metodica destinate absolventilor de facultati care desfasoara activitate didactica in invatamantul preuniversitar si / sau universitar sau intentioneaza sa devina cadre didactice – absolventi care nu au parcurs programul D.P.P.D. in timpul facultatii.

Cursul postuniversitar se compune din 2 module (potrivit noului plan de invatamant):
a) nivelul I (initial) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de credite transferabile din    programul de formare psihopedagogica; 
b) nivelul II (de aprofundare) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal,  postliceal si universitar, cu satisfacerea a doua conditii: 
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogica; 
- absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta. 

3. Cand au loc inscrierile?

Inscrierile au loc in fiecare an, pentru ambele nivele, in perioada 27 septembrie - 21 octombrie. Dupa expirarea termenului de inscriere nu se mai accepta dosare.

4. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de inscriere?

Persoanele care doresc sa se inscrie trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

  • Pentru Nivelul I:

-    diploma de licenta (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    supliment de diploma (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    certificat de nastere (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    certificat de casatorie, in cazul doamnelor (copie xerox);

-    chitanta reprezentand achitarea unei jumatati din taxa totala.

  • Pentru Nivelul II:

-    diploma de licenta (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    supliment de diploma (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    dovada absolvirii Nivelului I (in cazul in care Nivelul I nu a fost absolvit in cadrul Academiei de Studii Economice) 

-    certificat de nastere (copie simpla si prezentarea originalului pentru conformitate);

-    certificat de casatorie, in cazul doamnelor (copie xerox);

-    chitanta reprezentand achitarea unei jumatati din taxa totala. 


5. Cat este taxa de scolarizare si unde se achita?

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este in valoare de 1600 lei/ nivel si se achita la casieriile ASE (programul este luni – vineri, intre orele 8:30 – 14:00). Facem mentiunea ca taxele se modifica in fiecare an universitar si se aproba prin hotarare a Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

PLATILE AFERENTE FIECAREI TAXE SE FAC IN PRIMELE 3 SAPTAMANI ALE FIECARUI SEMESTRU

Pentru cei care se reinmatriculeaza  - taxa de recuperare pentru fiecare disciplina recuperata este:

- 180 de lei/disciplina, Nivelul I Postuniversitar;

- 230 de lei/disciplina, Nivelul II Postuniversitar.


6. Unde trebuie se depun dosarele?

Dosarele de inscriere se pot depune la sediul D.P.P.D. din Str.Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, parter, camera 3004, zilnic intre orele 1000 – 1400 (vineri 1000 – 1200), persoana de contact - domnisoara Daniela Velcea. Puteti obtine informatii suplimentare fie telefonic, la numarul 319.19.01 interior 130, fie pe mail, la adresa perfectionare_ase@yahoo.com


7. Cat dureaza aceste cursuri? 

Fiecare nivel de pregatire psihopedagogica se desfasoara pe parcursul unui an universitar . Astfel,  pentru parcurgerea completaa programului de pregatire psihopedagogica (Nivelul I + Nivelul II) sunt necesari 2 ani.


8. Este posibila efectuarea in acelasi timp a celor doua nivele de pregatire psihopedagogica? Este posibila efectuarea Nivelului II, fara a urma si absolvi anterior Nivelul I?

NU. NU. Potrivit art. 9 din Anexa  la O.M. nr. 5745/ 13.06.2012, Nivelul II poate fi urmat numai de absolventii invatamantului univeristar care au obtinut certificarea pentru Nivelul I pe parcursul sau dupa finalizarea studiilor universitare de licenta. 


9. Cand se desfasoara cursurile?

Cursurile ambelor nivele se desfasoara numai in zilele de sambata.

10. Cum se realizeaza evaluarea?

Evaluarea nu se desfasoara intr-o sesiune distincta de examene. Disciplinele din planul de invatamant sunt parcurse in sistem modular, adica evaluarea se realizeaza la finele fiecarui curs, prin forme si metode specifice stabilite de titularii de curs, care pot opta si pentru evaluare pe parcurs.


11. Cum se finalizeaza cursurile?

Conform planului de invatamant al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic şi Ordinului ministrului nr. 5745/ 13.09.2012, articolul 10 „Programul de formare psihopedagogica se finalizeaza cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare. Examenul consta in elaborarea si sustinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflecta sintetic nivelul si calitatea competentelor dobandite prin parcurgerea programului de formare psihopedagogica. Structura si continutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologie proprie

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic propune o listă de teme, din care studentul va alege o tema si va opta pentru un conducator stiintific, ales din randul cadrelor didactice titulare ale departamentului, dintre cele care au sustinut cursurile in sistem postuniversitar.
Termenul de depunere la secretariatul departamentului a cererii pentru opţiunea de temă şi conducătorului ştiinţific: 1 aprilie, urmând ca până la data de 1 iunie al fiecarui an să fie depusă si lucrarea.


12. Ce document se obtine in urma parcurgerii acestor cursuri?

Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizeaza cu obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, corespunzator nivelului programului de formare psihopedagogica absolvite, respectiv:

a) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogica de 30 de credite si au promovat examenul de absolvire, corespunzator nivelului I de certificare

pentru profesia didactica, obtin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogica - nivelul I, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial;

b) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogica de 60 de credite si au promovat examenul de absolvire, corespunzator nivelului II de certificare pentru profesia didactica, obtin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogica - nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior, daca au absolvit si un program de master in domeniul diplomei de licenta.

Actele necesare pentru eliberarea certificatului sunt urmatoarele:


- diploma de licenta (copie xerox);

- foaia matricola/ suplimentul de diploma (copie xerox);

- certificatul de nastere (copie xerox);

- cerere tip de eliberare a certificatului;


- chitanta prin care se dovedeste achitarea contravalorii certificatului(copie xerox).


La depunere se prezinta si documentele in original, pentru confruntare si confirmare. Certificatul se elibereaza in termen de maxim 1 an, de la depunerea documentelor solicitate.
Absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice pot primi, la cerere, o adeverinta de absolvire a modulului psihopedagogic.