Program Postuniversitar de pregatire psihopedagogica - Nivel I

    

PLAN  DE  INVATAMANT NIVEL I POSTUNIVERSITAR

   

PORTOFOLIU  EVALUARE  FINALA

        

Admitere 2019 - 2020 

   

Metodologie admitere DPPD Nivel I - POSTUNIVERSITAR

     

Pentru a va putea inscrie la Cursul Postuniversitar de pregatire psihopedagogica NIvelul I, va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:

PASUL I: Descarcati si completati Cererea de inscriere apasand AICI

PASUL II: Redactati un Eseu motivational conform modelului pecare il puteti descarca apasand AICI

PASUL III: Alcatuiti un dosar cu urmatoarele documente:

a.       Eseu motivațional;

b.      Copia cărții de identitate;

c.       Copia legalizată sau certificată „conform cu originalul” a certificatului de naștere;

d.      Documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;

e.       Copie a actului de studii corespunzătoare în baza căruia se realizează înscrierea, certificată „conform cu originalul” de ASE;

f.    Foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul" de ASE; diploma de licență sau adeverință de licență- copie xerox

g.     Diploma de licență - copie xerox

h.    Supliment la diplomă de licenta - copie xerox

i.   Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul" de ASE;

j.   Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. ASE va transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k.     Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

l.      Certificatul medical, eliberat cu cel mult şase luni înainte de înscriere, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

             PASUL IV: Prezintati-va cu dosarul complet la secretariatul DPPD (sala 3004 - cladirea Moxa) in perioada 02.09.2019 - 16.10.2019

             Programul de depunere a dosarului este urmatorul:

             De luni pana joi intre orele 10:00 - 14:00

Vineri intre orele 10:00 - 12:00  

PASUL V: Achitati jumatate din taxa de școlarizare si aduceti o copie a chitantei la secretariatul DPPD (sala 3004 - cladirea Moxa). Taxa de scolarizare pentru intreg programul este de 2000 lei