Activitati

Elaboreaza politici si strategii privind pregatirea psihopedagogica si metodica in cadrul A.S.E.

  • elaboreaza propuneri privind disciplinele din domeniile pedagogie, psihologie si didactica disciplinelor economice pentru dezvoltarea si modernizarea continua a planurilor de invatamant;
  • evalueaza periodic nivelul pregatirii psihopedagogice si metodice;
  • planifica si asigura dezvoltarea resurselor umane necesare implinirii misiunii;

Coordoneaza si avizeaza stiintific activitatile didactice, programele si proiectele din domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice  din cadrul A.S.E.

  • analizeaza si avizeaza programele cadru ale disciplinelor si/sau grupelor de discipline din domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice;
  • evalueaza si avizeaza programele de educatie si formare continua (studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cursuri postuniversitare de perfectionare, cursuri de formare continua destinate personalului de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar) si invatamant la distanta elaborate de catre catedre din A.S.E. care au componente din domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice;

Evalueaza si atesteaza competenta profesionala si stiintifica a personalului care desfasoara activitati didactice in invatamantul economic preuniversitar, in vederea obtinerii gradului didactic I.

  • stabileste criterii si indicatori pentru evaluarea competentei psihopedagogice;
  • elaboreaza procedura de evaluare;
  • organizeaza evaluarea si atestarea competentei psihopedagogice;

Organizeaza si coordoneaza programele postuniversitare in domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice.

Initiaza si organizeaza programele de cercetare, consultanta si asistenta in domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice in centrele proprii sau in alte structuri.

Promoveaza si reprezinta interesele Departamentului pentru Pregatirea Persdonalului Didactic in relatiile cu structurile interne si externe  A.S.E.

  • organizeaza manifestari stiintifice nationale si internationale in domeniul pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice;
  • coordoneaza publicarea lucrarilor stiintifice si a materialelor didactice din domeniile pedagogiei, psihologiei si didacticii disciplinelor economice;

Initiaza si organizeaza orice alte activitati care servesc indeplinirii misiunii.