Gradul didactic II - Sesiunea August 2017

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMANELE PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II – SESIUNEA AUGUST 2017

 

 

În perioada iulie – august 2017, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic vor avea loc următoarele acţiuni:

(a)  24–28 iulie 2017  – cursuri de pregătire de specialitate şi psihopedagogică destinate cadrelor didactice înscrise la examenele pentru obţinerea gradului didactic II;

(b)  28 – 30 august 2017 – pregătirea şi susţinerea examenelor pentru obţinerea gradului didactic II, în conformitate cu Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/ 07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

·        Taxa de participare la cursurile de pregătire de specialitate şi psihopedagogică este de 200 lei.

·        Taxa de susținere a examenelor pentru obţinerea gradului didactic II este de 200 lei.

 

Taxele se plătesc la casieriile ASE, urmând ca o copie a chitantei să fie prezentată la secretariatul DPPD.