Calendarul pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat

-       06 – 10 Septembrie 2018 - depunerea dosarelor de concurs la departament (saa 3004; orele 10 - 14);

-       11 – 13 Septembrie 2018 - organizarea concursului (analiza CV-urilor, interviul);

-       14 Septembrie, transmiterea la secretariatul prorectorului de resort pentru validare.