COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2019 – 2021 PROFESORI ECONOMIŞTI

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile articolului 33 alin (1) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5561/ 07.10.2011, modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3367/ 23.02.2017, colocviul de admitere la gradul didactic I – PROFESORI ECONOMIŞTI, seria 2019 – 2021 se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti – Clădirea Mihail Moxa (Paul Bran), parter, amfiteatrul 3MI – str. Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, în ziua de vineri, 08.02.2019, ora 9:00.

         Taxa de participarea la colocviul de admitere la gradul didactic I, în valoare de 200 lei, poate fi achitată numai la casieriile ASE. 

         Candidaţii care nu au dosarele complete și nu au achitat taxa de participare, nu vor putea intra în colocviu.