Cursuri de pregătire pentru profesorii cu specializări economice, înscrişi la examenele pentru obţinerea Gradului didactic II

Ca în fiecare an, A.S.E. organizează, în perioada 16 – 20 iulie 2018, cursuri de pregătire pentru profesorii cu specializări economice, înscrişi la examenele pentru obţinerea gradului didactic II.

Deoarece, conform Metodologiei M.E.C., aceste cursuri nu sunt obligatorii, participanţii urmează să plătească taxă (200 lei) pentru cheltuieli de regie şi plata cu ora a cadrelor didactice din A.S.E care vor realiza cursurile şi seminariile.

            Persoana de contact este dna. Mariana – Cristina Postu, care poate fi contactată fie în scris (A.S.E., D.P.P.D., Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, pe adresa de email perfectionare_ase@yahoo.com), fie telefonic (021/319 19 00 int. 448/ 130).

 

           În conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/ 07.10.2011, graficul pentru desfăşurarea examenelor de obţinere a gradul didactic II, sesiunea august 2018, este următorul:

 

Gradul didactic II

 

27.08.2018, ora 900

Test din Metodica specialităţii;

29.08.2018, ora 900

Probă orală la Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională.