Baza legislativa

                                  

   A. Legislatie nationala:

- Legea Educatiei nationale nr.1/2011

- O.M. 3086/2017 Centralizator privind discipline de invatamant, domeniile si specializarile 2017

- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

- O.M. 3850/02.02.2017

- O.M. 4218/25.07.2017

- O.MECTS. 3163/10.02.2012

- O.MECTS. 3666/30.03.2012

- O.M. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea metotdologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar

- Legislație care reglementează perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice: 

- O.MECTS. 5561/07.10.2011 modificat si completat prin O.MEN. 3129/01.02.2013, O.MEN. 5397/05.11.2013, O.MEN. 3240/26.03.2014, O.MECS. 5439/07.10.2015, O.MEN. 5386/30.09.2016, O.MEN. 3367/23.02.2017    

  B. Reglementari interne

- ROF DPPD

- Regulament activitate didactica DPPD

- Regulament privind activitatea didactica in cadrul programelor postuniversitare de formare psihopedagogica

- Metodologie admitere DPPD Nivel I si nivel II invatamant cu frecventa 

- Metodologie admitere DPPD Nivel I si nivel II in regim POSTUNIVERSITAR

- Metodologie absolvire Nivel I si Nivel II invatamant cu frecventa

Ghidul Evaluarii Finale Nivel I - 2018

Ghidul Evaluarii Finale Nivel II - 2018

- Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică Nivel I şi Nivel II (cu frecvență şi postuniversitar)