Cursuri pregatire Gradul didactic II

Cursuri de pregatire in vederea sustinerii examenelor

pentru obtinerea gradului didactic II

  

Ca în fiecare an, A.S.E. organizează, în perioada iulie – augustcursuri de pregătire pentru profesorii cu specializări economice, înscrişi la examenele pentru obţinerea gradului didactic II.

Deoarece, conform Metodologiei M.E.N., aceste cursuri nu sunt obligatorii, participanţii urmează să plătească taxă (200 lei) pentru cheltuieli de regie şi plata cu ora a cadrelor didactice din A.S.E care vor realiza cursurile şi seminariile.

Persoana de contact este dna. Cristina Nicolae, care poate fi contactată fie în scris (A.S.E., D.P.P.D., str. Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Camera 3004, pe adresa de email perfectionare_ase@yahoo.com), fie telefonic (021/319 19 00 int. 130).