Elaborare lucrare Grad didactic I

Gradul I – Elaborarea lucrarii metodico-stiintifica
(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)

(apasa click pe link-ul de mai sus pentru vizualizarea metodologiei) 

 

  

 

  Criteriile principale privind elaborarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice pentru gradul didactic I (Anexa 13 la Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011):

Grupa

Indicatori

 I. Tema

 • Importanta teoretica si practic-aplicativa a temei tratate
 • Rigurozitatea si precizia delimitarii problemei
 • Abordarea unei probleme de interes major pentru practica scolara sau pentru cunoasterea unor fenomene pedagogice

 II. Documentarea stiintifica

 • Oportunitatea bibliografiei ssi actualitatea in raport cu tema
 • Actualitatea informatiilor
 • Prelucrarea informatiilor
 • Citarea corecta a surselor bibliografice
 • Consemnarea bibliografiei conform normei metodologice

 III. Ipoteza

(ipotezele de lucru)

 • Identificarea si formularea clara si corecta a ceea ce se urmareste a se demonstra in lucrare in functie de tipul cercetarii (constatativa, experimentala, orientata, operationala etc)

 IV. Structura

 • Concordanta structurii cu tema tratata
 • Delimitarea cadrului conceptual si a domeniului teoretic al temei
 • Succesiunea logica a capitolelor si a subcapitolelor
 • Caracterul unitar al lucrarii si al fiecarui capitol
 • Ponderea aspectelor practice
 • Proportia partilor lucrarii

 V. Continutul

 • Fundamentarea teoretica (stiintifica, psihologica, pedagogica, sociologica, filozofica etc.), a problemei abordate.
 • Incadrarea temei in teoria pedagogica.
 • Corelarea organizarii si metodologiei cu specificul lucrarii (bazata pe cercetari ameliorativ-experimentale, constativ-ameliorative, orientate, operationale, lucrari de sinteza, monografii etc.)
 • Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratarii
 • Ordinea logica si cronologica a cercetarii sau tratarii
 • Reprezentativitatea colectivelor de experimentare si control
 • Rigurozitatea si valoarea experimentelor si/ sau observatiilor efectuate in scopul verificarii ipotezelor
 • Inregistrarea, masurarea si prezentarea riguros stiintifica a datelor culese
 • Prelucrarea si corelarea datelor
 • Evaluarea si compararea rezultatelor initiale si finale (pretest si posttest)
 • Interpretarea corecta a rezultatelor
 • Formularea clara a concluziei lucrarii (confirmarea sau infirmarea ipotezei sau ipotezelor de lucru)
 • Aplicabilitatea rezultatelor lucrarii
 • Contributia personala a autorului lucrarii
 • Legatura organica a concluziilor lucrarii cu continutul
 • Oportunitatea propunerilor si perspectivelor formulate de autor
 • Claritatea probelor si datelor prezentate in anexa
 • Corelarea lor cu tratarea problemei

 VI. Forma

 • Stilul si prezentarea
 • Corectitudinea exprimarii
 • Aspectul estetic, sublinieri in text, ilustratii, tabele, grafice etc.
 • Respectarea conditiilor de tehnoredactare date (TNR 12, A4, la un rand si jumatate, setari pagina sus, jos, dreapta – 2,5 cm, stanga – 3 cm)