MANAGER XXI

Program de formare continua MANAGER XXI
   

    Prin Ordinul MECTS nr. 4736 / 12.07.2012, a fost reacreditat programul de formare continua „MANAGER XXI”, destinat personalului de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar, precum si cadrelor didactice care doresc sa ocupe o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control în învăţământul preuniversitar, curs prevăzut cu 180 de ore si 60 de credite.

     Evaluarea competentelor dobandite prin parcurgerea curriculum-ului se realizeaza atat pe parcursul instruirii, cat si in finalul acesteia, prin forme stabilite de fiecare titular de modul, conform metodologiei în vigoare.

     La absolvire, participantii vor primi un „Atestat de competente profesionale” – 60 de credite profesionale transferabile (pentru absolvirea intregului program de formare continuă - toate cele 3 module).

     Inscrierea se poate face - în perioada 1-15 noiembrie -  la secretariatul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (parter, sala 3004)  - Str. Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, de unde se pot obtine si informatii suplimentare (tel: 319.19.00 / int. 130, 448).

     Cursurile se vor desfăşura la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sau în alte judete, la propunerea Inspectoratelor şcolare, dacă se formează o grupă de minim 25 de persoane.

     

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUA „MANAGER XXI”

Module:

I. ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT ÎN EDUCAŢIE

Discipline obligatorii: 1. Managementul organizaţiei şcolare

                               2. Managementul resurselor financiare în instituţiile de învăţământ

Discipline opţionale:  3. Managementul resurselor umane în educaţie

                               4. Contabilitate, şi decizie în educaţie

                               5. Managementul calităţii în educaţie

  

II. COMUNICARE ŞI PARTENERIATE ÎN EDUCAŢIE

Discipline obligatorii: 1. Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale

                               2. Parteneriate în educaţie şi dezvoltare comunitară

Discipline opţionale:  3. Managementul conflictului în organizatiile şcolare

                               4. Metode şi tehnici de comunicare în educaţie

                               5. Pedagogia activităţilor extracurriculare

      

III. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI COMPUTERIZATE

                               1. Nivel iniţiere / nivel aprofundare

     

Director program: Lect. univ.dr. Monica PADURARU ( monicapaduraru@yahoo.com)

Secretar program: Lect. univ. dr. Alexandru Robert MIHAILA ( mihaila_robert@yahoo.com)