Programe de Masterat

Nivelul II de pregatire psihopedagogica  Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic ofera atat masteranzilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti cat si celor de la alte universitati posibilitatea de a participa la cursurile de pregatire psihopedagogica in vederea obtinerii Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogica - Nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior.  - Plan de invatamant Nivelul II - apasati aici pentru vizualizare

         

                    A D M I T E R E - N I V E L  I I - CU FRECVENTA  2019 

Pentru a va putea inscrie la NIvelul II de pregatire psihopedagogica, va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:

PASUL I: Descarcati si completati Cererea de inscriere apasand AICI

PASUL II: Redactati un Eseu motivational conform modelului pecare il puteti descarca apasand AICI

PASUL III: Alcatuiti un dosar cu urmatoarele documente:

1.      - ESEU MOTIVAȚIONAL

2.      - FIȘA DE ÎNSCRIERE LA NIVELUL II

3.      - CERTIFICAT DE NAȘTERE – COPIE XEROX

4.      - CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - COPIE XEROX

5.      - CARTE DE IDENTITATE - COPIE XEROX

6.      - ADEVERINȚĂ DE STUDENT LA MASTER

7.      - DIPLOMA DE LICENȚĂ SAU ADEVERINȚĂ DE LICENȚĂ- COPIE XEROX

8.      - SUPLIMENT LA DIPLOMĂ- COPIE XEROX

9.      - CERTIFITCAT DE ABSOLVIRE NIVELUL I  / ADEVERINȚĂ NIVEL I - COPIE XEROX

10.   - FOAIA MATRICOLĂ ANEXĂ A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE -COPIE XEROX

- CERTIFICAT MEDICAL - ORIGINAL

     

            PASUL IV: Prezintati-va cu dosarul complet la secretariatul DPPD (sala 3004 - cladirea Moxa) pana pe 23 septembrie 2019

Programul de depunere a dosarului este urmatorul:

De luni pana joi intre orele 10:00 - 14:00

Vineri intre orele 10:00 - 12:00

           PASUL V: Platiti taxa de școlarizare - numai cei admiși la programele de masterat cu taxa. Taxa întregului program este de 2000 lei, si se plateste în 4 tranșe egale (500 lei/tranșa), fiecare transa urmând a fi plătita în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui semestru al anului universitar.