Plan de invatamant Nivel I

PLAN DE INVATAMANT pentru NIVELUL I

- monospecializare -

*Precizari:

1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor actuale, ultimul

    semestru al studiilor universitare este de 10 – 12 saptamani. 

2. Perioada de 2 saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.

3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/ 5/ 6 ani.

  

      

PLAN DE INVATAMANT pentru NIVELUL I

- dubla specializare -