Teme evaluare finala Nivel I

TEME EVALUARE FINALA

 

1.   Modalitati si efecte ale utilizarii calculatorului in activitatile de predare, invatare si evaluare. Exemple.

2.    Modalitati de prevenire si combatere a esecului scolar.

3.    Modalitati de lucru cu elevii capabili de performante superioare.

4.    Invatamantul centrat pe elev. Concepte, caracteristici, forme si metode de instruire specifice.

5.    Metode de invatamant activ-participative. Prezentare si descrierea modului de aplicare la disciplinele economice.

6.    Evaluarea progresului scolar. Metode, tehnici si instrumente. Fisa de progres scolar.

7.    Proiectarea unei discipline economice in cadrul C.D.S. (curriculum la decizia scolii).

8.    Mass-media in educatie: aspecte pozitive si negative. 

9.    Formal, non-formal si informal in educatia economica a elevilor.

10.  Sisteme de invatamant romanesc versus sisteme de invatamant europene. Analiza comparativa. 

11. Fenomene sociale care influenteaza viata scolii (civilizatia, globalizarea, migratia, imigratia, scaderea natalitatii).

12.  Prevenirea si combaterea violentei in scoli: modalitati si mijloace – abordare interdisciplinara. 
13.  Analizati procesul de invatamant care v-a fost oferit in cadrul D.P.P.D. - A.S.E. folosind metoda abordarii sistemice.

14.  Concepeti un proiect de educatie intelectuala a elevilor prin predarea unei discipline economice (la alegere). Argumentati stiintific propunerile dumneavoastra.

15.  Elaborati un plan de imbogatire a pregatirii dumneavoastra psihopedagogice, in cazul in care veti intra in invatamant. Argumentati alegerile dumneavoastra prin raportare la competentele necesare profesiei didactice.

16.   Instruirea pe grupe la o disciplina economica (la alegere): finalitati, continut, metodologie, evaluare.

17.  Prezentati materialele didactice specifice, necesare in predarea unei discipline economice (la alegere) si integrarea lor in lectie.

18.  Invatarea prin descoperire dirijata la o disciplina economica (la alegere): exemple, particularitati ale organizarii dirijarii si evaluarii.

19.  Elaborati un proiect personal de actiune care sa vizeze formarea si dezvoltarea spiritului de  colaborare.

20.  Elaborati o strategie de motivare a elevilor pentru studiul unei discipline economice (la alegere).

21.  Profesorul ideal – o abordare interdisciplinara. Aspecte psihologice ale competentei didactice;

Competente profesionale generale si specifice ale profesiei didactice. Profilul (portretul, caracterizarea) profesorului ideal in viziunea voastra; Competente pedagogice si metodice (stil pedagogic); Concluzie.

22.  Individualizarea invatarii – studii de caz Anexe: Fisa psihopedgogica a unui elev, caracterizarea sa, abordari, stil pedagogic adecvat, metode didactice adecvate, orientare vocationala = orientare profesionala. Concluzie.

23.  Parteneriatul scoala – familie – comunitate, in activitatea educativa. Impactul educatiei formale si informale;

particularitati de varsta ale adolescentei – se pot prezenta la alegere una – doua teorii ale dezvoltarii; modelele din mass-media; tipuri de educatie formala: scoli de vara, scoli traditionale, educatie alternativa si informala si metode utilizate, concluzie; importanta grupului de prieteni in adolescenta – influente pozitive si negative.
24. Evaluarea scolara – aspecte interdisciplinare. Psihologia evaluarii; impactul notelor asupra stimei de sine, a imaginii de sine; autoperceptia esecului / succesului scolar; atribuiri, stereotipii si importanta lor in evaluare; lauda, critica, impactul evaluarii in microclimatul clasei si familial, in statutul si relatiile elevilor cu colegii si profesorii.

25.  Analizati, pe suportul unei teme alese din programa disciplinei „X”, modul in care se pot combina si respecta sistemic toate principiile didactice.

26.  Proiectati trei strategii didactice diferite de realizare a invatarii unei teme din programa disciplinei „X”.

27.  Analizati, din perspectiva didacticii, o serie de concepte apartinand disciplinei „X” care se pliaza pilonilor educatiei contemporane: „a invata sa stii. a invata sa faci; a invata sa traiesti impreuna cu ceilalti; a invata sa fii” (Ex.: conceptul economiei de piata).

28.  Prezentati o dovada de identificare si analiza a nevoilor si intereselor individuale si de grup ale elevilor legate de studiul disciplinei „X” pentru trei clase diferite (chestionar, fise de observare etc.).

29.  Elaborati si analizati trei probe diferite de evaluare (pentru evaluare formativa, evaluare sumativa si evaluare externa pentru olimpiada) a cunostintelor  elevilor la disciplina „X”, motivandu-va alegerea.

30.  Elaborati si comparati doua metode alternative de evaluare a pregatirii elevilor la disciplina „X”, subliniind avantajele si limitele fiecarei metode.

31.  Explicati relatia intre competentele generale, competentele specifice si valorile si atitudinile promovate de disciplina „X”.

32.  Identificati implicatiile de ordin metodic din urmatorul text: „un bun economist trebuie sa posede combinatia de inzestrari. El trebuie sa fie  – intr-o anumita masura – matematician, istoric, om politic, filosof. Trebuie sa inteleaga simboluri si sa vorbeasca in cuvinte. Trebuie sa priveasca particularul prin prisma generalului si intr-un acelasi elan de gandire sa cuprinda deopotriva abstractul si concretul. Trebuie sa studieze prezentul in lumina trecutului, pentru scopuri situate in viitor. Nici o parte a naturii umane sau a institutiilor nu trebuie sa-i scape cu totul din vedere.” (Robert L. Heilbroner, Filosofii lucrurilor pamantesti. Vietile, epocile si doctrinele  marilor economisti, 2005, Editura Humanitas, Bucuresti).

33. Analizati, din perspectiva predarii – invatarii disciplinei „X” urmatorul text: „Scopul studiului disciplinar in anii premergatori universitatii nu este sa dezvolte oameni de stiinta,  istorici sau esteticieni in miniatura. Mai degraba, obiectivul sau este sa-i faca pe tineri sa simta in mod firesc esenta intelectualitatii, puterea analitica a mai multor modalitati de a aborda lumea … si ar trebui sa inteleaga cum se abordeaza problemele din perspectiva specialistilor unei discipline si sa se familiarizeze foarte bine cu cateva exemple sugestive”  (H. Gardner. Mintea disciplinata, 2005, Editura Sigma).

34.  Identificati si analizati (din perspectiva disciplinei „X”) implicatiile de ordin metodic din urmatorul text: „Profesorul ar trebui sa vina cu intrebari, modele si reprezentatii ale intelegerii caresa se potriveasca, ar trebui sa-i implice pe elevi si, in ultima instanta, sa-i ajute pe cei mai multi sa ajunga la o intelegere cat mai avansata a subiectului” (Ibidem);
35.  Dezvoltati ideea: „evaluarea ar trebui sa fie o parte obligatorie a educatiei”. Analiza se va realiza din perspectiva predarii – invatarii disciplinei „X” – abordare psihopedagogica si metodica.
36.  Explicati semnificatia sintagmei: „o invatare care inculca atitudini si automotivare” (H. Gardner, Mintea disciplinata) din perspectiva disciplinei         „X”?

37.  Aratati, pe baza a doua exemple, cum veti actiona in predarea disciplinei „X” in spiritul spuselor lui Spiru Haret: „Invatamantul trebuie sa-l

determine pe elev sa lucreze el insusi spre a descoperi adevarurile pe care i le-ar putea da de-a gata profesorul.”

38.  Analizati, pe exemplul disciplinei „X” sau al unei arii curriculare, afirmatia lui G. S. Becker (premiul Nobel): „Educatia si pregatirea profesionala sunt cele mai importante investitii in capitalul uman.” – analiza interdisciplinara. 

39.  Profesorul – model in formarea personalitatii adolescentului.

40.  Dezvoltarea inteligentei emotionale – mijloc de prevenire al abandonului scolar.

41.  Interventia si/ sau noninterventia cadrului didactic in eliminarea maltratarii (relelor tratamente) in mediul scolar.

42.  Dezvoltarea inteligentei emotionale – mijloc de prevenire a consumului de droguri si de alcool.

43.  Competentele (profesionale, generale si specifice) profesiei didactice.

44.  Profesorul in societatea contemporana – status si roluri, abordare sistemica.

45.  Dezvoltarea inteligentei emotionale in cadrul invatamantului romanesc – din perspectiva formarii cadrelor didactice.

46.  Traditional versus modern, in metodologia instruirii, cu referire la disciplinele economice.
47.  Centrarea pe elev/ student – intre teorie si practica, abordare sistemica.

48.  Procesul de invatamant. O abordare sistemica.

49.  Elaborarea unui program de studiu pentru elevii cu CES (dificultati de invatare).

50.  Forme complementare de organizare a procesului de invatamant (meditatii, consultatii, cercuri stiintifice) - abordare psihopedagogica si metodica.

51.  Utilizarea computerului in activitatile de invatare si de timp liber – abordare sistemica.

52.  Sisteme alternative de educatie – prezentare integrata.

53.  Elaborati un eseu structurat pornind de la unul din textele de mai jos. Eseul sa cuprinda si o analiza didactica (caracterizarea grupului tinta – particularitati de varsta, nivel de pregatire etc.; obiectivele si competentele specifice; motivatia optiunii pentru anumite  strategii didactice) a unui anumit continut desprins din programele scolare de stiinte  economice:

        a. O scoala in care profesorul nu invata si el este o absurditate. Cred ca am gasit un moto pentru scoala mea. E vorba aceasta extraordinara a lui Leon Bloy „Nu se stie cine da si cine primeste” Constantin Noica;

        b. Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repeta lectiile dupa el, ci cei carora el le-a trezit entuziasmul, le-a fertilizat nelinistea, le-a dezvoltat fortele pentru a-i face sa mearga singuri pe drumurile lor. Gaston Berger;

        c. „Cunoasterea pedagogica a continutului” este prima regula pentru a-i invata pe altii o anumita materie. L. Schuman

        d. Avem nevoie … „nu atat de un cap plin, cat de unul bine format” Michel Montaigne.
54.  Elaborati o programa de stiinte economice pentru curriculum-ul optional. Alegeti tipul de liceu, specializarea, clasa si mediul proxim. Argumentati optiunile.

55.  Proiectati o activitate didactica cu elevii adolescenti de la un liceu cu alt profil decat cel economic pentru a atinge unul din standardele de continut de mai jos. Motivati optiunile didactice (identificati competentele specifice, analizati particularitatile de varsta, fixati strategiile de invatare si evaluare);

        a. „Resursele de productie sunt limitate. Oamenii nu pot avea toate bunurile si serviciile pe care le doresc; de aceea ei trebuie sa aleaga unele lucruri si sa renunte la altele.”;

        b. „Piata exista ca urmare a interactiunii cumparatorilor si vanzatorilor. Aceasta interactiune determina nivelul preturilor pe piata si, deci, accesul la bunuri si servicii.”;

        c. „Banii usureaza schimbul, sunt etalonul utilizat pentru a masura si compara bunurile si serviciile. Totodata, ei pot fi imprumutati, economisiti sau investiti.”;

        d. „Intreprinzatorii sunt persoane care isi asuma riscuri, combinand si utilizand factori de productie pentru a produce bunuri si servicii. Profitul reprezinta, pentru ei, motivatia economica – factorul care ii determina sa-si asume riscurile unui esec in afaceri.”

56.  Invatarea centrata pe proiect: valoare si strategie didactica. Prezentati etapele si managementul unui proiect in transpunerea lor didactica. Dezvoltati discursul in jurul unei teme selectate din programele scolare de discipline economice.

57.  Relatia intre educatia economica si instructia economica. Efectele sale culturale. Expuneti aspectele teoretice ale temei folosind exemple identificate in timpul practicii pedagogice si valorificati experienta dvs. scolara.

58.  Disciplina scolara - un construct teoretic deschis. Explicati cum se construieste o disciplina scolara adecvata nivelului cercetarii stiintifice si a nevoilor elevilor/ studentilor. Apelati la cunostintele de specialitate si cele din domeniul stiintelor educatiei. Inscrieti disciplina scolara analizata in aria curriculara corespunzatoare, folosind principiul interdisciplinaritatii.
59.  Rolul evaluarii scolare in formarea capacitatii de autoevaluare. Utilizati in analiza teoretica exemple din activitatea de practica pedagogica si din experienta dvs. scolara. Formulati tehnici didactice concrete.

60.  Cum putem dezvolta la elevi deprinderi de munca independenta si de lucru in echipa prin studiul disciplinelor economice? Referiti-va, in lucrare, la grupuri-tinta bine delimitate (clasa, scoala, specializare etc.) din perspectiva psiho-pedagogica. Formulati optiunile pentru anumite strategii didactice pe baza unor argumente din stiintele educatiei.

61.  Relatia intre studiul disciplinelor de stiinte economice si economia reala in procesul didactic. Folositi in dezvoltarea temei situatii de invatare concrete. Identificati solutii didactice specifice (folosirea exemplelor – selectarea lor, prezentarea, analiza; folosirea experientei de viata a elevilor – observarea, organizarea si analiza informatiei culese etc.)
62.  Motivatia in studiul disciplinelor economice – rolul si formele concrete. Identificati motive obiective pentru studiul economiei, motive subiective etc. Folosirea in procesul didactic a motivelor existente si dezvoltarea altora prin procesul invatarii.

63.  Societatea informaţională - spaţiu educaţional.

64.  Tehnologii educaţionale.

65.  Tehnologii colaborative.

66.  Tehnologii interactive şi instruirea asistată de calculator.

67.  Organizaţii educaţionale.

68.  Sisteme informatice educaţionale.

69.  Proiectarea pedagogică asistată de calculator.

70.  e-Learning – suport educaţional.

71.  Internet – reflectare digitală a socialului sau extensie socială.

72.  Utilizarea calculatorului personal în învăţare.

73.  Utilizarea calculatorului personal în evaluare şi autoevaluare.

74.  Calculatorul personal – suport al proiectului de licenţă.

75.  Calculatorul personal: tutore, tool, tutee, context educaţional.

76.  Calculatorul personal în contextul metodelor şi mijloacelor de învăţământ.

77.  Learning e-learning.