Echipa DPPD

Profesori

Prof. univ. dr. Daniela Elena Dumitru – Director

Conf. univ. dr. Camelia Stăiculescu

Conf. univ. dr. Monica Elisabeta Păduraru

Conf. univ. dr. Aurel-Marin Drămnescu

Lect. univ. dr. Vladimir-Aurelian Enăchescu

Lect. univ. dr. Alexandru Robert Mihăilă

Elena-Ramona Richițeanu-Năstase este lector universitar la Academia de Studii Economice București, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, doctor în Științele Educației, cu peste 15 ani experiență in educație/formare/cercetare/consiliere: proiecte și programe educaționale naționale și internaționale sau colaborări în cadrul ONG-urilor (Centrul Român de Educație Economică, Educație 2000+), consiliere individuală și consiliere de grup (elevi și familiile acestora, profesori, șomeri), 15 ani de experiență didactică la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  (titular de curs pentru discipline precum Consiliere și Orientare, Teoria și Metodologia Curriculumului, Teoria și Metodologia  instruirii, Teoria și Metodologia evaluării) și 6 ani ca trainer la Institutul Național al Magistraturii (Dezvoltare Personală și Comunicare, șef catedră). Are o bogată activitate publicistică: carte ca autor unic (Consiliere și orientare pentru carieră și viață. Fundamente teoretice și metodologice) sau în colaborare, articole și studii (peste 30).

https://scholar.google.com/citations?user=gQ_XRBMAAAAJ&hl=ro

Asist. univ. dr. Mihaela Minciu

Mihaela Minciu este asistent universitar doctor la Academia de Studii Economice din București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mihaela este autoarea a numeroase studii de prestigiu (capitole de carte și articole științifice), principalele sale domenii de cercetare fiind reprezentate de: lumea VUCA, investiții sustenabile, proiecte de investiții, economia verde, dezvoltarea organizațională, gândire critică, management și educație. De asemenea, este autoarea unei cărți cu privire la lumea VUCA și abordarea investițiilor sustenabile, al cărei obiectiv principal a fost realizarea unui model de acțiune pentru sprijinirea organizațiilor în derularea activităților de investiții într-un mediu de afaceri complex și adesea dificil de înțeles. În ceea ce privește domeniul educațional, cercetările efectuate au avut drept rezultat publicarea de articole științifice referitoare la dezvoltarea abilității de gândire critică în rândul studenților, precum și pregătirea acestora pentru predarea disciplinelor economice.


Secretariat DPPD

Carmen Adela Pană – secretar-șef

Andreia Anca Vasile – Secretar I

Mihaela Roxana Barbă-Lată – Secretar II

Scroll to top