Masterat didactic

____________________________________________________________________________________________________________

A D M I T E R E ~ M A S T E R A T – D I D A C T I C ~ 2022

Prezentarea Programului de Masterat didactic (Metodologie, Specializari secundare, Graficul desfasurararii concursului de admitere, Tematica si bibliografia de concurs)

Numarul de locuri alocat Programului de Masterat didactic este de 60 dintre care 50 de locuri la buget si 10 la taxa.

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top