Nivelul I – Licenta

PLATFORMA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZRE – NIVEL I – SESIUNEA IULIE 2023

Fisa de inscriere la examenul de finalizare Nivel I

Fisa de lichidare

__________________________________________________________

ORAR AN UNIVERSITAR 2022 – 2023 – SEMESTRUL I

__________________________________________________________

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I

• Studenții facultăților Academiei de Studii Economice din București, care doresc să urmeze cariera didactică, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială- Nivel I, oferit de departamentul nostru. Conform legislației în vigoare studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.
• Programul de formare psihopedagogică inițial (corespunzător Nivelului I) este stabilit la nivel național, fiind realizat în conformitate cu O.M. 3850/2017.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I poate fi urmat pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.
• Participarea studenților la Nivelul I de pregătire pentru cariera didactică se realizează în regimul activităților didactice facultative.
• Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este oferit studenților în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență (a se vedea planul de învățământ).

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I, se poate parcurge pe locuri finațate de la buget sau în regim cu taxă, în funcție de statutul financiar al studentului la facultatea sursă.
• Înscrierea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, se face online pe platforma diponibilă în perioada admiterii pe site-ul nostru.
• Admiterea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, Nivel I se realizează pe baza unui examen (chestionar de intuiție pedagogică) ce vizează indentificarea setului de competențe necesare profesiei didactice.

• Persoanele care nu optează pentru Programul de formare psihopedagogică inițială în timpul studiilor de licență, pot urma acest program de formare în regim postuniversitar, după obținerea licenței, dar numai în regim cu taxă, conform O.M.3850/2017.
• Reclasificarea studenţilor la DPPD la sfârşitul fiecărui an se realizează după statutul pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă, din cadrul facultăţii de profil la care este înmatriculat.
• Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, corespunzător programului de formare psihopedagogică urmat, respectiv Nivelul I.

Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial. • Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.
• Obținerea Certificatului de absolvire Nivel I într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 12 credite (pregătire didactică şi practică de specialitate). Se recunosc cele 18 credite obținute anterior.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ghidul evaluarii finale Nivelul I

GRAFICUL EXAMENELOR DE FINALIZARE – SESIUNEA 2023

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel I

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________________________________________________________________________

Metodologiea de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și
postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top