Nivelul I – Licenta

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE NIVEL I – AN UNIVERSITAR 2021-2022

__________________________________________________________

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I

• Studenții facultăților Academiei de Studii Economice din București, care doresc să urmeze cariera didactică, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială- Nivel I, oferit de departamentul nostru. Conform legislației în vigoare studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.
• Programul de formare psihopedagogică inițial (corespunzător Nivelului I) este stabilit la nivel național, fiind realizat în conformitate cu O.M. 3850/2017.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I poate fi urmat pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.
• Participarea studenților la Nivelul I de pregătire pentru cariera didactică se realizează în regimul activităților didactice facultative.
• Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este oferit studenților în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență (a se vedea planul de învățământ).

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I, se poate parcurge pe locuri finațate de la buget sau în regim cu taxă, în funcție de statutul financiar al studentului la facultatea sursă.
• Înscrierea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, se face online pe platforma diponibilă în perioada admiterii pe site-ul nostru.
• Admiterea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială, Nivel I se realizează pe baza unui examen (chestionar de intuiție pedagogică) ce vizează indentificarea setului de competențe necesare profesiei didactice.

• Persoanele care nu optează pentru Programul de formare psihopedagogică inițială în timpul studiilor de licență, pot urma acest program de formare în regim postuniversitar, după obținerea licenței, dar numai în regim cu taxă, conform O.M.3850/2017.
• Reclasificarea studenţilor la DPPD la sfârşitul fiecărui an se realizează după statutul pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă, din cadrul facultăţii de profil la care este înmatriculat.
• Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, corespunzător programului de formare psihopedagogică urmat, respectiv Nivelul I.

Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial. • Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.
• Obținerea Certificatului de absolvire Nivel I într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 12 credite (pregătire didactică şi practică de specialitate). Se recunosc cele 18 credite obținute anterior.

ORAR AN UNIVERSITAR 2021 – 2022 – SEMESTRUL II

Orar Nivelul I -Anul I

Orar Nivelul I -Anul II

Orar Nivelul I -Anul III

__________________________________________________________

PROGRAMAREA CURSURILOR INTRODUCTIVE

__________________________________________________________

ANUL I

__________________________________________________________

Pedagogie I – fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului

__________________________________________________________

Facultățile (BT, EAM, DREPT, AMP)

Titular: Prof. univ. dr. DUMITRU Daniela

CURS INTRODUCTIV – Marți: 17.30 – 19.20

Coordonate logare platforma Google meet:

https://meet.google.com/opt-qsny-zgo

Codul de acces: cjnkasw

__________________________________________________________

Facultățile (CSIE, FABIZ)

Titular: Conf. univ. dr. PĂDURARU Monica

CURS INTRODUCTIV – Vineri: 15.30 – 17.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://ase.zoom.us/j/8104118194?pwd=V2Z2bjg4eFpFeGJmWk9OZVlUd0tFUT09

Meeting ID: 810 411 8194
Passcode: 131313

__________________________________________________________

Facultățile (MAN, MK, REI)

Titular: Conf. univ. dr. Stăiculescu Camelia

CURS INTRODUCTIV – Luni: 11.30 – 13.20

Coordonate logare platforma Google meet:

meet.google.com/nzv-queh-bsk

__________________________________________________________

Facultățile (CIG, ETA, FABBV)

Titular: Lect. univ. dr. RICHIȚEANU-NĂSTASE Ramona

CURS INTRODUCTIV – Miercuri: 09.30 – 11.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5468234955

Meeting ID: 546 823 4955
_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

NIVELUL I – INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ANUL II

__________________________________________________________

Didactica specializării

__________________________________________________________

Facultățile (CSIE, MK)

Titular: Lect. univ. dr. MIHĂILĂ Alexandru Robert

CURS INTRODUCTIV: Marți: 09.30 – 11.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5322920483?pwd=YTBNazEya3VrUmRPZXdLd0RDSlFrdz09

Meeting ID: 532 292 0483

Passcode: 3i9AcJ

__________________________________________________________

Facultățile (BT, DREPT, EAM, FABBV, AMP)

Titular: Lect. univ. dr. MIHĂILĂ Alexandru Robert

CURS INTRODUCTIV: Miercuri: 17.30 – 19.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5322920483?pwd=YTBNazEya3VrUmRPZXdLd0RDSlFrdz09

Meeting ID: 532 292 0483

Passcode: 3i9AcJ

__________________________________________________________

Facultățile (REI, MAN, CIG, ETA, FABIZ)

Titular: Conf. univ. dr. LĂCĂTUȘ Maria

CURS INTRODUCTIV: Marți: 09.30 – 11.20

Coordonate logare platforma Google meet:

meet.google.com/xjc-kewm-yvf

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

NIVELUL I – INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ANUL III

__________________________________________________________

Managementul clasei de elevi

__________________________________________________________

Facultățile (CIG, ETA, FABBV, MAN, MK, REI)

Titular: Lect. univ. dr. DRĂMNESCU Marin

CURS INTRODUCTIV: Luni: 09.30 – 11.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/6035165325?pwd=c2lMQ1ZkMHJnWWhyeHFONERuWFJyUT09

Meeting ID: 603 516 5325

Passcode: 3J6v1Z

__________________________________________________________

Facultățile (AAF, AMP, BT, CSIE, EAM)

Titular: Lect. univ. dr. ENĂCHESCU Vladimir

CURS INTRODUCTIV: Marți: 11.30 – 13.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/2204446246?pwd=V0tQSHlzMkdsSlRJUFhrQUt6UkNMQT09

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 15 – 21 SEPTEMBRIE  2021

(pentru accesarea Platformei de admitere apasă AICI)

GRAFICUL ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

________________________________________________________________________________________________________

Ghidul evaluarii finale Nivelul I

________________________________________________________________________________________________________

GRAFICUL EXAMENULUI DE FINALIZARE – NIVEL I (LICENȚĂ) – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel I

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________________________________________________________________________

Metodologiea de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și
postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top