Nivel I – Licență

Programul de formare psihopedagogică inițială – Nivel I (licență – cu frecvență)

• Studenții facultăților Academiei de Studii Economice din București, care doresc să urmeze cariera didactică, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială- Nivel I, oferit de departamentul nostru. Conform legislației în vigoare studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.
• Programul de formare psihopedagogică inițial (corespunzător Nivelului I) este stabilit la nivel național, fiind realizat în conformitate cu O.M. 4139/2022.
• Programul de formare psihopedagogică Nivel I poate fi urmat pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.
• Participarea studenților la Nivelul I de pregătire pentru cariera didactică se realizează în regimul activităților didactice facultative.
• Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este oferit studenților în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență (a se vedea planul de învățământ).

Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.
Obținerea Certificatului de absolvire Nivel I într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 12 credite (pregătire didactică şi practică de specialitate). Se recunosc cele 18 credite obținute anterior
.

Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial.

Examenul de finalizare

PLATFORMA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZRE – NIVEL I – SESIUNEA IULIE 2024

________________________________________________________________________________________________________

Ghidul evaluarii finale Nivelul I

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel I

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________

Graficul examenului de absolvire

________________________________________________________________

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire aprogramelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență șipostuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top