Gradul didactic II

________________________________________________________________________________________

Gradul didactic II – AUGUST 2024

Examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea AUGUST 2024, se va desfășura la centrul nostru de perfecționare, după cum urmează:

Nr. crt.Proba de examenData și ora susținerii probei de examenSala
1.Metodica specialității (probă scrisă)28.08.2024, ora 9003MI, clădirea Mihail Moxa, parter
2.Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională (probă orală)30.08.2024, ora 9003MI, clădirea Mihail Moxa, parter

Taxa de examen este de 200 lei (include atât înscrierea și susținerea examenului, cât și eliberarea certificatului).

Candidații pot prezenta dovada achitării taxei în ziua examenului, la intrarea în sala.

Pentru o mai bună organizare, este recomandată sosirea candidaţilor între orele 800-830.

Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza C.I.

Se interzice intrarea în sală cu materiale, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare.

Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise va fi de 3 ore din momentul primirii subiectelor. 

Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.

Cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2024, se vor organiza astfel:

  • 8-9 iulie 2024 – Pedagogie și elemente de psihologie – Pedagogie
  • 9-10 iulie 2024 – Pedagogie și elemente de psihologie – Psihologie
  • 11-12 iulie 2024 – Didactica specializării

Cursurile sunt online și nu sunt obligatorii, iar candidații care optează pentru efectuarea lor vor achita o taxă de participare în valoare de 250  lei.

Datele de logare vor fi transmise doar persoanelor care au solicitat participarea la cursuri.

Cererea de participare la cursuri, semnată olograf, împreună cu dovada achitării cursurilor vor fi depuse la secretariat DPPD sau vor fi trimise pe mail la adresa secretariat@dppd.ase.ro, până pe data de 01 iulie 2024.

 Modalităţi de achitare a tarifelor pentru servicii universitare percepute de Academia de Studii Economice din Bucureşti:

1.Casieriile A.S.E.

2. RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

3. RO59BRDE445SV36571854450 – cont în LEI, deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

Pe ordinul de plată, plătitorii sunt obligaţi să specifice următoarele informaţii: Beneficiar – Academia de Studii Economice din Bucureşti – D.P.P.D., iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă cursuri/examen grad didactic II – august 2023), nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume și CNP.

Pentru plata de la sucursalele BRD veți avea nevoie de următoarele informații: cod facultate (15) si codul taxei (6001).

METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Scroll to top