Gradul didactic I

Programarea candidaților la colocviul de admitere la gradul I din data de 8.02.2024

___________________________________________________________________________________________________

Anunț important gradul didactic I, seria 2024-2026

___________________________________________________________________________________________________

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

___________________________________________________________________________________________________

Programarea candidaților la colocviul de admitere la gradul didactic I – SERIA 2023 – 2025

___________________________________________________________________________________________________

Rezultate colocviu admitere Gradul didactic I – Februarie 2023

___________________________________________________________________________________________________

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025

Informații generale privind Colocviul de admitere la Gradul didactic I

Cerere de înscriere la colocviu

Cerere privind alegerea specializării

Cerere privind titlul lucrării metodico-științifice și a coordonatorilor

___________________________________________________________________________________________________

Situația cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria, 2020-2022, care au depus lucrarea metodico-științifică până pe data de 31.08.2021

METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Scroll to top