Gradul didactic I

___________________________________________________________________________________________________

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025

Informații generale privind Colocviul de admitere la Gradul didactic I

Procedura de înscriere și de desfășurare online a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025

Cerere de înscriere la colocviu

Cerere privind alegerea specializării

Cerere privind titlul lucrării metodico-științifice și a coordonatorilor

___________________________________________________________________________________________________

Situația cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria, 2020-2022, care au depus lucrarea metodico-științifică până pe data de 31.08.2021

METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Scroll to top