Proiecte

___________________________________________________________________________________________________

Proiect ERASMUS

Critical thinking for successful jobs – THINK4JOBS 2020-1-EL01-KA203-078797

Proiectul „Critical Thinking for successful jobs” (THINK4JOBS) are drept obiectiv principal consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior și organizațiile de pe piața muncii pentru promovarea, dezvoltarea, susținerea și evaluarea eficientă a gândirii critice a studenților prin tranziția lor într-un context profesional.

____________________________________________________

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Critical Thinking for Successful Jobs”

Academia de Studii Economice din București – Martie 2022

____________________________________________________

E-book – intellectual output 1

Primul rezultat al proiectului „O1. Setul de instrumente THINK4JOBS. Zece scenarii de învățare bazate pe practică” a constat în urmărirea și cartografierea metodelor și/sau tehnicilor utilizate în gândirea critică la cursurile din învățământul superior, și la sesiunile de formare derulate de organizațiile de pe piața muncii, precum și în dezvoltarea a zece scenarii de învățare. Fiecare scenariu a inclus informații descriptive cu privire la teme, concepte, obiective, rezultate ale învățării, durata, abordarea didactică, mediul de învățare și evaluare, atât pentru elementele specifice domeniului, cât și pentru elementele referitoare la gândirea critică. Din cele zece scenarii rezultate a fost organizat sub formă de program câte un scenariu din fiecare disciplină abordată în cadrul proiectului (formarea profesorilor, limba engleză ca limbă străină – EFL, economie și afaceri, informatica pentru afaceri și medicină veterinară), astfel încât acesta să poate fi utilizat în continuare pentru programele de ucenicie din următoarele etape ale proiectului.

E-book – intellectual output 1 – Rezumat in limba română

____________________________________________________

E-book – intellectual output 2

Cel de-al doilea rezultat al proiectului „O2. Sesiuni de formare privind gândirea critică pentru instructorii din învățământul superior și de pe piața muncii” a fost reprezentat de dezvoltarea unui curriculum de formare pentru instructorii din instituțiile de învățământ superior și tutorii organizațiilor de pe piața muncii în vederea promovării gândirii critice în programele de ucenicie și pentru dezvoltarea de programe mixte folosind platforma Moodle. În vederea implementării cursului de formare fiecare dintre instituțiile de învățământ superior și organizațiile de pe piața muncii participante la proiect a oferit diferite ateliere axate atât pe reconstrucția ideilor deținute anterior de către participanți cu privire la gândirea critică, cât și pe dezvoltarea unei definiții de lucru privind gândirea critică pentru proiectul Think4Jobs. De asemenea în cadrul atelierelor au fost descrise strategii de predare care promovează gândirea critică și învățarea mixtă, a fost prezentată platforma Moodle, au fost studiate abordări/metode de evaluare a gândirii critice și a fost pregătit Memorandumul de înțelegere (Memorandum of Understanding) între instituțiile de învățământ superior și organizațiile de pe piața muncii.

E-book – intellectual output 2 – Rezumat in limba română

____________________________________________________

Newsletter – Noiembrie 2021

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A doua întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Critical Thinking for Successful Jobs”

Universidade de Evora, Portugalia

Scroll to top