Nivelul II – Master

ORAR AN UNIVERSITAR 2021 – 2022 – SEMESTRUL I

__________________________________________________________

ANUL I

__________________________________________________________

PSIHOPEDAGOGIA ADOLESCENTILOR TINERILOR SI ADULTILORFacultățile (toate facultățile)

Titular: Conf. univ. dr. STĂICULESCU Camelia

CURS INTRODUCTIV SERIA 1* : Marți: 7.30 – 9.20

CURS INTRODUCTIV SERIA 2* : Miercuri: 17.30 – 19.20

Coordonate logare platforma GOOGLE MEET:

meet.google.com/nzv-queh-bsk

*În funcție de disponibilitatea de timp, studenții se pot prezenta, fie la seria 1, fie la seria 2, indiferent de seria la care sunt repratizați formal

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

ANUL II

__________________________________________________________

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLAREFacultățile (toate facultățile)

Titular: Lect. univ. dr. ENĂCHESCU Vladimir Aurelian

CURS INTRODUCTIV SERIA 1*: Luni: 15.30 – 17.20

CURS INTRODUCTIV SERIA 2*: Miercuri: 13.30 – 15.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/2204446246?pwd=V0tQSHlzMkdsSlRJUFhrQUt6UkNMQT09

*În funcție de disponibilitatea de timp, studenții se pot prezenta, fie la seria 1, fie la seria 2, indiferent de seria la care sunt repratizați formal

________________________________________________________________________________________________________

PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAȚIONALEFacultățile (toate facultățile)

Titular: Conf. univ. dr. LĂCĂTUȘ Maria

CURS INTRODUCTIV SERIA 1* : Marți: 7.30 – 9.20

CURS INTRODUCTIV SERIA 2* : Joi: 19.30 – 21.20

Coordonate logare platforma GOOGLE MEET:

meet.google.com/xjc-kewm-yvf

*În funcție de disponibilitatea de timp, studenții se pot prezenta, fie la seria 1, fie la seria 2, indiferent de seria la care sunt repratizați formal

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

_____________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II5 AUGUST – 12 SEPTEMBRIE 2021

Înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică – NIVEL II se face accesând PLATFORMA DE ADMITERE

!!!! ATENȚIE – Înainte de a vă înscrie va rugăm să vă asigurați că aveți toate documentele solicitate (pe care urmează să le încărcați pe platforma de admitere, salvate pe calculatorul personal – de preferat in format .pdf) – !!!! ATENȚIE

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021 -2022

Cerere de înscriere la Nivelul II de formare psihopedagogică

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate

Structura eseului motivațional

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Ghidul evaluarii finale – Nivelul II

________________________________________________________________________________________________________

GRAFICUL EXAMENULUI DE FINALIZARE – NIVEL II (MASTER) – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel II

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________________________________________________________________________

Metodologiea de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și
postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top