Nivelul II – Master

ORAR – AN UNIVERSITAR 2022-2023 – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

__________________________________________________________

Programul de formare psihopedagogică de aprofundare – Nivel II

Nivelul II de formare psihopedagogică acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în – învăţământul liceal, postliceal și superior, dacă au obținut și 30 + 5 credite prin absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I și 30+5 credite prin finalizarea Nivelului II.

Programul de formare psihopedagogică oferit de DPPD este conceput și aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare Nivelului II de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.


Planul de învăţământ al programului de formare psihopedagogică pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică este în conformitate cu OM. nr. 3850/ 2017 (cu modificările și completările ulterioare).

Programul de formare psihopedagogică Nivelul II poate fi urmat numai de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I (pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă).


Programul de formare psihopedagogică Nivel II, se poate parcurge pe locuri finațate de la buget sau în regim cu taxă, în funcție de statutul financiar al studentului la facultatea sursă.

Admiterea se desfășoară în intervalul aprobat de Senatul ASE.

Programul de formare psihopedagogică Nivel II se finalizează cu examen de absolvire. Examenul de absolvire constă în elaborarea și susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura portofoliului didactic este afișată pe site-ul departamentului.

Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, Nivelul II.

Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior.

Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.

Obținerea Certificatului de absolvire Nivel II, într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzător disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate. Se recunosc cele 20 credite obținute anterior.

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Ghidul evaluarii finale – Nivelul II

________________________________________________________________________________________________________

GRAFICUL EXAMENULUI DE FINALIZARE – NIVEL II (MASTER) – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel II

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________________________________________________________________________

Metodologiea de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și
postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top