Nivelul II – Master

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE NIVEL II – AN UNIVERSITAR 2021-2022

__________________________________________________________

Programul de formare psihopedagogică de aprofundare – Nivel II

Nivelul II de formare psihopedagogică acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în – învăţământul liceal, postliceal și superior, dacă au obținut și 30 + 5 credite prin absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I și 30+5 credite prin finalizarea Nivelului II.

Programul de formare psihopedagogică oferit de DPPD este conceput și aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare Nivelului II de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.


Planul de învăţământ al programului de formare psihopedagogică pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică este în conformitate cu OM. nr. 3850/ 2017 (cu modificările și completările ulterioare).

Programul de formare psihopedagogică Nivelul II poate fi urmat numai de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I (pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă).


Programul de formare psihopedagogică Nivel II, se poate parcurge pe locuri finațate de la buget sau în regim cu taxă, în funcție de statutul financiar al studentului la facultatea sursă.

Admiterea se desfășoară în intervalul aprobat de Senatul ASE.

Programul de formare psihopedagogică Nivel II se finalizează cu examen de absolvire. Examenul de absolvire constă în elaborarea și susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura portofoliului didactic este afișată pe site-ul departamentului.

Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, Nivelul II.

Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior.

Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.

Obținerea Certificatului de absolvire Nivel II, într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzător disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate. Se recunosc cele 20 credite obținute anterior.

ORAR AN UNIVERSITAR 2021 – 2022 – SEMESTRUL II

Orar Nivelul II -Anul I

__________________________________________________________

PROGRAMAREA CURSURILOR INTRODUCTIVE

__________________________________________________________

ANUL I

__________________________________________________________

Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal)

__________________________________________________________

Seria 1 (Studenții ale căror nume de famile încep cu litere de la A la I)

Titular: Lect. univ. dr. MIHĂILĂ Alexandru Robert

CURS INTRODUCTIV: Marți: 19.30 – 21.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5322920483?pwd=YTBNazEya3VrUmRPZXdLd0RDSlFrdz09

Meeting ID: 532 292 0483

Passcode: 3i9AcJ

__________________________________________________________

Seria 2 (Studenții ale căror nume de famile încep cu litere de la J la Z)

Titular: Conf. univ. dr. LĂCĂTUȘ Maria

CURS INTRODUCTIV: Luni: 17.30 – 19.20

Coordonate logare platforma Google meet:

meet.google.com/xjc-kewm-yvf

__________________________________________________________

Consiliere și orientare

__________________________________________________________

Facultățile (Toate facultățile)

Titular: Lect. univ. dr. RICHIȚEANU-NĂSTASE Ramona

CURS INTRODUCTIV – Joi: 09.30 – 11.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5468234955

Meeting ID: 546 823 4955

___________________________________________________

NIVELUL II – INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ANUL II

__________________________________________________________

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal)

(Masteranzii care sunt deja cadre didactice în preuniversitar, titulari sau suplinitori, vor susține activitățile de practică pedagogică la școlile la care au fost repartizați de către DPPD)

Întâlnirea de Practică pedagogică cu Coordonatorii de la D.P.P.D. va avea loc Luni, 28 februarie 2022, în intervalul orar 19.30 – 21.20

Coordonate logare platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/5322920483?pwd=YTBNazEya3VrUmRPZXdLd0RDSlFrdz09

Meeting ID: 532 292 0483

Passcode: 3i9AcJ

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

_____________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II5 AUGUST – 12 SEPTEMBRIE 2021

Înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică – NIVEL II se face accesând PLATFORMA DE ADMITERE

!!!! ATENȚIE – Înainte de a vă înscrie va rugăm să vă asigurați că aveți toate documentele solicitate (pe care urmează să le încărcați pe platforma de admitere, salvate pe calculatorul personal – de preferat in format .pdf) – !!!! ATENȚIE

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021 -2022

Cerere de înscriere la Nivelul II de formare psihopedagogică

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate

Structura eseului motivațional

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Ghidul evaluarii finale – Nivelul II

________________________________________________________________________________________________________

GRAFICUL EXAMENULUI DE FINALIZARE – NIVEL II (MASTER) – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

________________________________________________________________________________________________________

Fișă de înscriere la examenul de finalizare Nivel II

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

Fisa de lichidare

(apasă pe link-ul de mai sus pentru descărcarea fișei în format editabil)

________________________________________________________________________________________________________

Metodologiea de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a
programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și
postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top