Admitere

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

ADMITERE CURSURI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ- ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

______________________________________________

__________________________

______________________________________________

ADMITERE CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

______________________________________________

__________________________

Apasă aici pentru a accesa platforma de înscriere la cursul POSTUNIVERSITAR de pregătire psihopedagogică – NIVEL I

Fișă de înscriere

Declarație pe propria răspundere

______________________________________________

Apasă aici pentru a accesa platforma de înscriere la cursul POSTUNIVERSITAR de pregătire psihopedagogică – NIVEL II

Fișă de înscriere

Declarație pe propria răspundere

______________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele

de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2022-2023, INVATAMANT CU FRCVENTA

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele

POSTUNIVERSITARE de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2022-2023

____________________________________________________________________________________________________________

A D M I T E R E ~ M A S T E R A T – D I D A C T I C ~ 2022

Prezentarea Programului de Masterat didactic (Metodologie, Specializari secundare, Graficul desfasurararii concursului de admitere, Tematica si bibliografia de concurs)

Numarul de locuri alocat Programului de Masterat didactic este de 60 dintre care 50 de locuri la buget si 10 la taxa.

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 2022 – 2023

____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 2022 – 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – POSTUNIVERSITAR 2022 – 2023

_____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II – POSTUNIVERSITAR 2022 – 2023

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top