Admitere

_____________________________________________________________________________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele

de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2022-2023, INVATAMANT CU FRCVENTA

________________________________________________________________________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele

POSTUNIVERSITARE de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2022-2023

____________________________________________________________________________________________________________

A D M I T E R E ~ M A S T E R A T – D I D A C T I C ~ 2022

Prezentarea Programului de Masterat didactic (Metodologie, Specializari secundare, Graficul desfasurararii concursului de admitere, Tematica si bibliografia de concurs)

Numarul de locuri alocat Programului de Masterat didactic este de 60 dintre care 50 de locuri la buget si 10 la taxa.

________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 2021 – 2022

____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 2021 – 2022

_____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – POSTUNIVERSITAR 2021 – 2022

_____________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II – POSTUNIVERSITAR 2021 – 2022

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top