Admitere

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 15 – 21 SEPTEMBRIE  2021

(pentru accesarea Platformei de admitere apasă AICI)

GRAFICUL ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

_____________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I – POSTUNIVERSITAR1 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2021

(pentru informații suplimentare și accesarea Platformei de admitere apasă AICI)

_____________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II – POSTUNIVERSITAR1 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2021

(pentru informații suplimentare și accesarea Platformei de admitere apasă AICI)

_____________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II – 5 AUGUST – 12 SEPTEMBRIE 2021

Înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică – NIVEL II se face accesând PLATFORMA DE ADMITERE

!!!! ATENȚIE – Înainte de a vă înscrie va rugăm să vă asigurați că aveți toate documentele solicitate (pe care urmează să le încărcați pe platforma de admitere, salvate pe calculatorul personal – de preferat in format .pdf) – !!!! ATENȚIE

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021 -2022

Cerere de înscriere la Nivelul II de formare psihopedagogică

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate

Structura eseului motivațional

_____________________________________________________________________________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere online la programele

de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2021-2022, INVATAMANT CU FRCVENTA

________________________________________________________________________________________________________

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere online la programele

POSTUNIVERSITARE de formare psihopedagogica, nivel I si II, anul universitar 2021-2022

________________________________________________________________________________________________________

A D M I T E R E ~ M A S T E R A T – D I D A C T I C ~ 2021

Prezentarea Programului de Masterat didactic (Metodologie, Specializari secundare, Graficul desfasurararii concursului de admitere, Tematica si bibliografia de concurs)

Numarul de locuri alocat Programului de Masterat didactic este de 60 dintre care 50 de locuri la buget si 10 la taxa.

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar

________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top